Cây bàng


Điểm hẹn đây cây bàng lá đỏ

Xum xuê  cành góc phố im lìm
Em đến lúc nào mà như ngỡ?
Tiên nữ giáng trần chốn mộng mơ.

Ai chắp cánh cho nguồn thơ ca
Vút bay tận tầng cao vũ trụ
Vẫn nhớ về nơi ta hò hẹn
Cõi thần tiên ước nguyện cùng anh

Có bao giờ ai nghĩ đến chăng
Chia ly vì xa ngăn cách trở
Thề bên nhau ta đừng lỡ hẹn
Nuốt lời suông ai nỡ đứt tình.

Cây bàng lá đỏ vẫn đẹp xinh
Vẫn một mình thức cùng năm tháng
Lang thang hoài lại nơi hò hẹn
Lại là em lại cõi ta về.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét